Keuring Elektrische Arbeidsmiddelen (NEN 3140)

Op het gebied van elektrische veiligheid en in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische arbeidsmiddelen, gereedschappen, machines en apparaten veilig te gebruiken zijn. Dit kan gerealiseerd worden door middel van de keuring NEN 3140.

Door het laten keuren van uw elektrische bedrijfsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van elektrische gereedschappen, machines en apparatuur worden door onze keurmeester uitgevoerd volgens de norm NEN 3140 :2018

Waar bestaat de keuring uit:

Visuele inspectie

Voor aanvang van de meting dient een elektrisch arbeidsmiddel visueel te worden geïnspecteerd.

De NEN 3140 spreekt hierbij over de volgende inspectiepunten:

 • De mechanische toestand is in orde, rekening houdend met vocht, vuil en corrosie;
 • Beschermings- en aardingsleidingen zijn niet onderbroken;
 • Hulpmiddelen, bedieningsorganen, contacten, schakelaars en relais alsmede waarschuwingsborden en aanduidingen zijn in goede staat;
 • Aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadigd of ondeugelijk gerepareerd;
 • Vrije ruimten en vluchtwegen bij schakel- en verdeelinrichtingen zijn goed toegankelijk;
 • Het elektrische arbeidsmiddel is bereikbaar voor bediening, onderhoud en inspectie;
 • Er zijn geen tekenen aanwezig die wijzen op een te hoge temperatuur;
 • Beveiligingstoestellen juist zijn gekozen en correct afgesteld en worden periodiek gecontroleerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant;Er zijn voldoende trekontlastingen aanwezig en leidingen zijn juist ingevoerd;
 • Contactstoppen en koppelcontactstoppen zijn niet beschadigd;
 • Er zijn geen mechanische of elektrische aanpassingen aangebracht, in het bijzonder in veiligheidsketens;
 • Het materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.

Metingen en beproevingen

In de norm NEN 3140 wordt gesproken over een minimaal aantal zaken welke door metingen en beproevingen beoordeeld moeten worden.

Het betreft:

 • De weerstand van de beschermingsleiding;
 • De isolatieweerstand van het arbeidsmiddel;
 • De werking van de aardlekbeveiliging door bediening van de testknop;
 • De aanspreekstroom en -tijd van de aardlekbeveiliging;
 • De juiste werking van veiligheidscontacten en van elektrische en elektronische beveiligingsinrichtingen.

Administratie en certificering

Wanneer de inspectie en metingen zijn verricht ontvangt u een sluitend aantoonbare administratie en testcertificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen. Deze administratie heeft de volgende inhoud:

 • Overzicht lijsten van uw gekeurde arbeidsmiddelen
 • Test (verzamel)certificaten voor elk arbeidsmiddel

 •  

Scroll naar boven