Keuring Draagbaar Klimmaterieel

De keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Jaarlijks gebeuren er nog zeer veel ongevallen met draagbaar klimmaterieel. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.

Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door de ISSG® keurmeester uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Hiermee voldoet U als werkgever aan de gestelde eisen van de ARBO-wetgeving.

Waar bestaat de keuring uit:

Gebruikersinstructie:

  • Formeel dient een gebruikershandleiding bij het product aanwezig te zijn. In de praktijk is dit vrijwel nooit het geval, daarom wordt het ontbreken ervan niet als afkeurcriterium gehanteerd. Wel adviseren wij een gebruikersinstructie in de vorm van een pictogram (sticker).

Functioneren:

  • Een ladder en/of trap dient te functioneren. Alle bewegende onderdelen dienen soepel te functioneren en bewegen.

De mate van rechtheid:

  • Een ladder of trap mag niet scheef, getordeerd of krom zijn. De rechtheid is van belang voor het soepel functioneren van de ladder en/of trapdelen.

De mate van vervuiling:

  • Houd ladders en trappen schoon. Vuil gaat in antisliplagen gaat zitten waardoor het de functie verliest.

De staat van het materiaal:

  • Geen overmatige roest;
  • Stijfheid van de ladder of trap, deze en dient een star en stijf geheel te zijn.

De afmetingen conform de normen:

  • De sportafstanden, breedtematen, smalste deel, breedte/lengte verhoudingen, etc. De afmetingen dienen te voldoen aan het Besluit draagbaar klimmaterieel. Dit is te controleren aan de hand van dit besluit.

Speling:

  • De afkeurcriteria voor wat betreft speling zijn niet meetbaar vastgelegd. Overmatige speling is niet toegestaan.

Huidige situatie:

Een als arbeidsmiddel gebruikte ladder of trap hoeft niet aan de NEN 2484 te voldoen. De wetgever stelt dat ladders en trappen aan de WarenWet / het Besluit Draagbaar Klimmaterieel moeten voldoen. Hierin wordt geen norm besproken. Dit houd in dat de werkgever alleen verplicht gesteld wordt om goede en veilige materialen te verstrekken aan haar werknemers.

Let op!! Bij gebruik binnen een Arbo omgeving is de werkgever verplicht om de werknemer deugdelijke arbeidsmiddelen te verstrekken. Deze dienen geschikt zijn voor de gebruiksomgeving / omstandigheden. Dit betekend dat de Arbo (bij een ongeval) alsnog de aansprakelijkheid bij u als werkgever kan neerleggen, ondanks dat u kunt aantonen dat gekeurd materieel is ingezet. Zorg dat u daarom altijd een wel overwogen keus maakt met de aanschaf / inzet van uw materieel.
Scroll naar boven