Keuring Rolsteigers ( NEN-EN 1004 )

 

De keuring NEN-EN 1004 is een visuele inspectie van rolsteigers (onderdelen) volgens de norm NEN-EN 1004. Aan de hand van een checklist worden de onderdelen gecontroleerd.

 

Het gebruik van rolsteigers wordt in de bouw, vooral bij montage-installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn: valgevaar, omvallen van de rolsteiger en het onjuist opbouwen en gebruik van de steiger. Deze risico’s kunnen worden beperkt als het materiaal in goede staat is en de opbouwers en gebruikers voldoende geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van de rolsteiger.

Door het laten keuren van uw rolsteiger onderdelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers.

 

NEN-EN 1298

Iedere rolsteiger dient te zijn voorzien van een handleiding voor het gebruik in de Nederlandse taal die voldoet aan NEN-EN 1298. Het samenstellen van de gebruikershandleiding is de verantwoordelijkheid van de leverancier. Belangrijke aspecten in de gebruikershandleiding zijn:

  • algemene informatie, onder andere over de maximale opbouw
    hoogte en toelaatbare belasting;
  • mogelijke configuraties;
  • wijze van opbouwen en afbreken met daarbij de benodigde
    hulpmiddelen en het aantal personen dat hierbij nodig is;
  • gebruik;
  • inspectie, beheer en onderhoud.

De gebruikershandleiding hoort op de werkplek beschikbaar te zijn. Bovendien wordt meestal een beknopte opbouw instructie in de vorm van een sticker op de verticale frames aangebracht.

Let op!!
De keuring van de rolsteiger onderdelen zegt niets over de juiste opbouw hiervan. Houd u altijd aan het opbouwschema van de fabrikant.