Keuring Elektrische Arbeidsmiddelen ( NEN 3140 ) 

 

Op het gebied van elektrische veiligheid en in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische arbeidsmiddelen, gereedschappen, machines en apparaten veilig te gebruiken zijn. Dit kan gerealiseerd worden door middel van de keuring NEN 3140.

Door het laten keuren van uw elektrische bedrijfsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van elektrische gereedschappen, machines en apparatuur worden door Inspection & Safety Service Gelderland Keurmeester uitgevoerd volgens de norm NEN 3140 :2011