Keuring Draagbaar Klimmaterieel ( NEN 2484 )

 

De Keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Jaarlijks gebeuren er nog zeer veel ongevallen met draagbaar klimmaterieel. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.

Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door de ISSG® keurmeester uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Hiermee voldoet U als werkgever aan de gestelde eisen van de ARBO-wetgeving.

 

 

Huidige situatie:

Een als arbeidsmiddel gebruikte ladder of trap hoeft niet aan de NEN 2484 te voldoen. De wetgever stelt dat ladders en trappen aan de WarenWet / het Besluit Draagbaar Klimmaterieel moeten voldoen. Hierin wordt geen norm besproken. Dit houd in dat de werkgever alleen verplicht gesteld wordt om goede en veilige materialen te verstrekken aan haar werknemers.

Let op!! Bij gebruik binnen een Arbo omgeving is de werkgever verplicht om de werknemer deugdelijke arbeidsmiddelen te verstrekken. Deze dienen geschikt zijn voor de gebruiksomgeving / omstandigheden. Dit betekend dat de Arbo (bij een ongeval) alsnog de aansprakelijkheid bij u als werkgever kan neerleggen, ondanks dat u kunt aantonen dat gekeurd materieel is ingezet. Zorg dat u daarom altijd een wel overwogen keus maakt met de aanschaf / inzet van uw materieel.