Eisen Elektrische Arbeidsmiddelen

 

 

Visuele Inspectie:

Voor aanvang van de meting dient een elektrisch arbeidsmiddel visueel te worden geinspecteerd. De NEN 3140 spreekt hierbij over de volgende inspectiepunten:

 • De mechanische toestand is in orde, rekening houdend met vocht, vuil en corrosie;
 • Beschermings- en aardingsleidingen zijn niet onderbroken;
 • Hulpmiddelen, bedieningsorganen, contacten, schakelaars en relais alsmede waarschuwingsborden en aanduidingen zijn in goede staat;
 • Aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadigd of ondeugelijk gerepareerd;
 • Vrije ruimten en vluchtwegen bij schakel- en verdeelinrichtingen zijn goed toegankelijk;
 • Het elektrische arbeidsmiddel is bereikbaar voor bediening, onderhoud en inspectie;
 • Er zijn geen tekenen aanwezig die wijzen op een te hoge temperatuur;
 • Beveiligingstoestellen juist zijn gekozen en correct afgesteld en worden periodiek gecontroleerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant;
 • Er zijn voldoende trekontlastingen aanwezig en leidingen zijn juist ingevoerd;
 • Contactstoppen en koppelcontactstoppen zijn niet beschadigd;
 • Er zijn geen mechanische of elektrische aanpassingen aangebracht, in het bijzonder in veiligheidsketens;
 • Het materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.

 

Metingen en beproeving:

In de norm NEN 3140 wordt gesproken over een minimaal aantal zaken welke door metingen en beproevingen beoordeeld moeten worden. Het betreft:

 • De weerstand van de beschermingsleiding;
 • De isolatieweerstand van het arbeidsmiddel;
 • De werking van de aardlekbeveiliging door bediening van de testknop;
 • De aanspreekstroom en -tijd van de aardlekbeveiliging;
 • De juiste werking van veiligheidscontacten en van elektrische en elektronische beveiligingsinrichtingen.

 

Administratie en Certificaten:

Wanneer de inspectie en metingen zijn verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare administratie en testcertificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen. Deze administratie heeft de volgende inhoud:

 • Overzicht lijsten van uw gekeurde arbeidsmiddelen
 • Test certificaten voor elk arbeidsmiddel